Tècniques i serveis auxiliars
de la construcció

ELS NOSTRES SERVEIS

Estem segurs que podem ser els seus experts col·laboradors

Els serveis que oferim estan basats en l’experiència i coneixements tècnics adquirits al llarg de les diverses actuacions realitzades en la construcció durant la trajectòria professional de les persones integrants avui dia en la nostra empresa tant en l’àmbit de la construcció com en el de la rehabilitació.

SERVEIS DISPONIBLES

Aplicació amb tècniques adaptades a les normes de la CE

REHABILITACIÓ EN FAÇANES I EDIFICIS

Neteja de façanes, reparació, reconstrucció a origen d’ornamentacions, tractaments hidrofugandes, anti-grafitis, etc.
Restauració d’interiors.


PATOLOGIES DEL FORMIGÓ I REFORÇOS

ESTRUCTURALS

Reparació formigó tant armat com pre o postensado.
Patologies superficials i internes
i tractaments anti-carbonatació.

PINTURA INDUSTRIAL I DECORATIVA

Pintura Industrial:
doll de sorra, tractaments anti-corrosius, intumescent, etc. Pintura Decorativa: restauració d’interiors, escales, oficines, revestiments, policromats, lacats, estucats, etc.

TRACTAMENTS ESPECIALS EN PAVIMENT

Tractaments anti-lliscants, decoratius, anti-estàtics, etc.

IMPERMEABILITZACIONS I JUNTES

Membranes líquides: de poliureas en calent, poliuretans, basi cautxú, etc. Membranes homogènies: PVC, butil, EPDM, asfàltics, etc. Segellat de juntes: horitzontals i verticals, tall.

CONTACTA’NS

Qualsevol dubte que li pugui sorgir sobre els nostres serveis no dubti a contactar amb nosaltres.

DISPOSEM DE SERVEI D’EQUIPS MÒBILS

Per a la realització de treballs “in situ”

Remolcs, grups electrògens, cubes, plataformes elevadores, etc…

AIXÍ TREBALLEM EN RAS 21, S.L


Estem segurs que podem ser els seus experts col·laboradors, en aquelles activitats en què tradicionalment la seva empresa es recolza en especialistes per a treballs concrets i actuacions que requereixen l’ajuda i experiència externa i que permetin integrar-se amb el seu propi equip amb la plena garantia en l’objectiu final el de la qualitat i serietat.