Rehabilitació en façanes i edificis

  • Reforma i remodelació completa d’edificis, naus i equipaments.
  • Desmunts i enderrocs.
  • Treballs de difícil accés i en espais confinats.
  • Manteniment d’obra civil en indústria.
  • Reparació de formigó estructural amb resines i morters especials.
  • Patologies superficials i internes.
  • Reforç i consolidació d’estructures amb perfils metàl·lics i fibra de carboni.
  • Neteja, tractament i revestiment de superfícies i paraments.
  • Restauració ornamental.
  • Estructura metàl·lica.

Palau Victoria Eugenia