Tractaments especials en paviments

  • Paviments continus.
  • Paviments especials de resines multicapa.
  • Tractaments anti-lliscants, sanitaris, decoratius, anti-estàtics, conductius.
  • Paviments esportius i per a aparcaments.
  • Paviments de formigó.
  • Tractament de juntes de dilatació.

Paviment antilliscant
Pàrquing T1 Aeroport El Prat del Llobregat.

Paviment antilliscant Pit-lane
Circuit de Catalunya.

Paviment autoanivellant / Paviments industrials
Boxs Circuit de Catalunya.

Paviment Vaixells